Privacy Beleid

Privacy beleid van Vervang Je Hakje

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vervang Je Hakje verwerkt van haar klanten en overige geïnteresseerden.

Indien je persoonsgegevens aan Vervang je Hakje verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vervang Je Hakje gevestigd aan de Hofrichterstraat 13c te Eibergen met KVK- nummer 63486415 en BTW- nummer NL001390241B31. De eigenaar van Vervang Je Hakje is bereikbaar via info@vervangjehakje.nl of +31 (0)545 28 62 03

2.Welke gegevens verwerkt Vervang Je Hakje en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw koopovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2            Vervang Je Hakje verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)               je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de koopovereenkomst en de eventuele retourzending daarvan en/ of voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)              je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van de bestelde producten, eventuele kortingsbonnen/ kortingscodes en om je op de hoogte te houden van nieuwe producten van Vervang Je Hakje;
c)               je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van bestellingen en retourzendingen af te wikkelen.
2.3            Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Vervang Je Hakje en je te informeren over de ontwikkelingen en eventuele nieuwe producten van Vervang Je Hakje

E-mail berichtgeving (opt-out):

Vervang je Hakje gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de (nieuwe) producten van Vervang Je Hakje te sturen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink die onderaan de mailing staat.

3. Bewaartermijnen

Vervang je Hakje verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je koopovereenkomst tot maximaal 7 jaar na afloop van deze overeenkomst i.v.m verplichte wettelijke termijnen voor administratieplicht voor ondernemers. Na afloop van deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1      Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vervang je Hakje passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zijn alle gegevens elektronisch beveiligd en worden bestellingen achter slot en grendel bewaard.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1      Via de e-mail van Vervang Je Hakje (info@vervangjehakje.nl), of via de post (Hofrichterstraat 13C, 7151MC te Eibergen) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vervang Je Hakje zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2      Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens schriftelijk contact opnemen met Vervang Je Hakje.

5.3      Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vervang Je Hakje je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de eigenaar van Vervang Je Hakje. Je klacht zal dan door de eigenaar worden onderzocht, behandeld en beoordeeld.

5.4      Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de eigenaar van Vervang Je Hakje via info@vervangjehakje.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken voor de meest actuele versie.

7. Google Analytics en Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.